Xử lý nước bể bơi di động bằng hóa chất PH+

  • Mã sản phẩm: PH+
  • Loại sản phẩm: Hóa chất xử lý nước bể bơi
  • Màu: trắng
  • Thùng 25kg
  • Sử dụng PH+ nhằm tăng PH trong nước bể bơi di động an toàn và tiết kiệm.