Thanh xả tràn bể bơi

210,000 

Thanh tràn xả bể bơi là một bộ phận nằm ở phần xử lý trong hệ thống thu gom nước hồ bơi.

Thanh xả tràn 25cm giá 180.000đ. Loại 30cm giá 210.000đ