Bình lọc cát Minder D=550 12m3/hr

7,000,000 

  1. Model: M21
  2. Tốc độ lọc: 12 m3/ Hr
  3. Áp suất làm việc: 0,5 – 2 Kg/cm2
  4. Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  5. Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 85 Kg