Than hoạt tính trong lọc nước bể bơi

7,500 

  • Than hoạt tính lọc nước giếng khoan, khử mùi, lọc khí nhà máy công nghiệp, …
  • Than hoạt tính rất xốp, tỷ lệ khối lượng/ thể tích là  <0.7