Bình lọc cát Minder D=900 30m3/hr

12,000,000 

  • Model: M36
  • Tốc độ lọc: 30 m3/ Hr
  • Áp suất làm việc: 0,5 – 2 Kg/cm2.
  • Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  • Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm