Bình lọc cát Minder D=800 25m3/hr

11,000,000 

  • Model: M32
  • Tốc độ lọc: 25 m3/ Hr
  • Áp suất làm việc: 0,5 – 2 Kg/cm2.
  • Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  • Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg