Bình lọc cát Minder D=650 16m3/hr

8,000,000 

  • Tốc độ lọc: 16 m3/ Hr
  • Áp suất làm việc: 0,5 – 2 Kg/cm2.
  • Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  • Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 155 Kg