Và bây chúng tay hãy bắt tay vào việc thực hiện hóa kế hoạch kinh doanh hồ bơi di động

Bước 1: Hoàn thiện các thủ tục liên quan

Bước 2: Đặt hàng hồ bơi

Bước 3: Thiết kế mặt bằng (nền, hàng rào, cổng ra vào, nhà tắm, nhà tráng, nhà vệ sinh, tủ đồ)

Bước 4: Thiết kế đường điện, đường nước

Bước 5: Thiết kế banner, băng rôn, tờ rơi, vé hồ bơi

Bước 6: Chuẩn bị các đồ cho thuê và các vật dụng cho hồ bơi

Bước 7: Chuẩn bị nhân sự (bảo bệ, người soát vé + dịch vụ, người vận hành hồ, thầy giáo)

Bước 8: Lắp đặt hồ, vận hành thử và chuẩn bị khai trương