Thuyền chuối trò chơi trên sông nước

13,000,000 

Thuyền chuối làm bằng chất liệu bạt PVC

Màu sắc: đỏ, vàng, xanh…

Thời gian sản xuất: 10-15 ngày

 

Danh mục: