Bộ Test PH và Clo bằng dung dịch

150,000 

Mức độ lý tưởng các chỉ tiêu đối với một bể bơi:

–    PH: 7,2 – 7,8
–    Clo: 1-2 ppm
–    Brom: 3-6 ppm
–    Tổng kiềm: 80- 120 ppm
–    Độ cứng canxi : 200-300 ppn
–    Axits cyanuric: 25- 50 ppm

Bộ test PH – Clo bằng dung dịch đơn giản dễ sử dụng