Bể bơi thông minh 103m2 (6m6 x 15m6 x 1m2)

29,800,000 

  • Tổng đơn hàng từ 30 – 50 triệu tặng gói quà tặng 2 triệu đồng
  • Tổng đơn hàng từ 50 – 70 triệu tặng gói quà tặng 3 triệu đồng
  • Tổng đơn hàng từ 70 – 100 triệu tặng gói quà tặng 4.5 triệu đồng
  • Tổng hơn hàng hơn 100 triệu đồng tặng gói quà tặng 6 triệu đồng

Xem báo giá chi tiết tại đây    |    Xem khuyến mại

Danh mục: