Bể bơi thông minh 207m2 (9m6 x 21m6 x 1m2)

  • Giá trên chỉ nguyên phần bạt chưa bao gồm phần khung sắt, thiết bị lọc, thiết bị vệ sinh, vận chuyển và VAT
  • Tổng đơn hàng từ 30 – 50 triệu tặng gói quà tặng 2 triệu đồng
  • Tổng đơn hàng từ 50 – 70 triệu tặng gói quà tặng 3 triệu đồng
  • Tổng đơn hàng từ 70 – 100 triệu tặng gói quà tặng 4.5 triệu đồng
  • Tổng hơn hàng hơn 100 triệu đồng tặng gói quà tặng 6 triệu đồng

Xem báo giá chi tiết tại đây | Xem khuyến mại

Danh mục: