Xác định được nguyên nhân về nhu cầu Clo trong bể bơi di động thông minh là một vấn đề cần thiết. Nhu cầu Clo được hiểu rằng không có khả năng duy trì Clo dư trong bể bơi di động. Các chất gây ô nhiễm nước có thể thông qua tắm, thực vật, ô nhiễm…

Bể bơi di động

Clo hay Acid tương tác có sẵn và phản ứng dễ dàng với các loại vật liệu khác. Dựa vào cấu trúc hóa học của chất gây ô nhiễm thì bạn có thể dự đoán được tương tác với acid hypochlorous có xảy ra hay không?

Một trạng thái oxi hóa ưa thích có những nguyên tử nào hoặc chỉ là một con số nguyên tử cụ thể dựa trên tính chất hóa học của nó. Số ưa thích quá trình oxi hóa Clo là -1, Nito và photpho là +5 chẳng hạn. Nguyên tử trong trạng thái oxi hóa ưa thích ổn định và có ít phản ứng còn nguyên tử trong trạng thái oxi hóa không phải là ưu tiên là rất phản ứng.

Vậy Clo thực sự có oxy hóa +1, đó là không ưa thích. Clo rất dễ phản ứng, liên tục cố gắng đạt được trạng thái ưa thích của nó là -1. Đó chính là nguyên nhân hypocholorous acid là chất oxy hóa rất lớn… Nguyên tử Clo kết thúc mà nó muốn được là -1 khi hypochlorous acid bị ô xi hóa vật liệu khác.

Amoniac được lấy từ nước bể bơi di động thông minh qua ứng dụng sản phẩm khử Clo và axit hypochlorous. Trong amoniac, nguyên tử nito có số oxy hóa là -3, nó thích 5. Điều này làm cho nó rất dễ phản ứng. Bởi vì trong axit hypochlorous nhu cầu giảm số oxy hóa từ 1 đến -1 và trong amoniac nhu cầu tăng số oxy hóa từ -3 đến +5.

Với các chất gây ô nhiễm chất thải như ure và creatinin là một quá trình xảy ra tương tự. Bởi có nhiều phức tạp nên quá trình oxy hóa nhiều thời gian hơn.

Điều trị tùy chọn

Có hai tùy chọn:

– Thứ nhất là để áp dụng sản phẩm khử Clo

– Thứ hai là để thay thế một số nước với nước sạch mà không có nhu cầu clo.

Khi nhu cầu clo đi kèm nước bể bơi di động rất đục có thể làm giảm nhu cầu cơ thể loại bỏ một số các chất gây ô nhiễm ra khỏi nước bể bơi di động bằng một điều trị flocculent. Việc điều trị bằng floc hoặc thay nước bể bơi di động không hoàn toàn chữa bệnh nhu cầu mà nó chỉ làm giảm.

Khi nhu cầu quá lớn thì điều trị theo yêu cầu chlorine có thể quá sức. Có hai loại chất gây ô nhiễu điều trị. Việc đầu tiên là nhanh chóng phản ứng gồm các phân tử nhỏ như amoniac, loại thứ 2 là chậm phản ứng bao gồm axit amin và protein. Chất ô nhiễm phản ứng chậm như mồ hôi, nước tiểu…

Thời gian điều trị và khó khăn có thể khác nhau bởi clo nhu cầu gây ra bởi sự kết hợp của các chất gây ô nhiễm.

Hàng tuần các bể bơi di động được chăm sóc hàng tuần giới thiệu một ứng dụng của chất oxy hóa. Cần thiết kế một chương trình bảo dưỡng cụ thể cho từng bể bơi di động giúp ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng bắt đầu xảy ra.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 0918.22.3210 – 0969.66.3210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *